รายละเอียดประกาศร่าง TOR #209

รหัส209
เลขที่เอกสารงด.ร32/2559
คำอธิบายงานปรับปรุงหอนาฬิกา (กอ.) แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 4 ด้าน
Files1481958514.ร่างประกาศ.pdf
วันที่ประกาศ18-02-2016
ชื่อโครงการงานปรับปรุงหอนาฬิกา (กอ.) แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 4 ด้าน
วงเงินงบประมาณ10570700.00
วิธิจัดหาสอบราคา
สถานะระหว่างดำเนินการ
ชื่อหน่วยงานกองคลัง