รายละเอียดประกาศร่าง TOR #224

รหัส224
เลขที่เอกสารงส. 2/2560
คำอธิบายขออนุมัติราคากลางและขอบเขตของงานวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ฝ่ายจัดเลี้ยง
Files1485935612.scan_ร่าง tor วันพ่อขุนฯ.pdf
วันที่ประกาศ13-01-2017
ชื่อโครงการจ้างจัดงานวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ฝ่ายจัดเลี้ยง
วงเงินงบประมาณ168500.00
วิธิจัดหาe-Market
สถานะระหว่างดำเนินการ
ชื่อหน่วยงานกองคลัง