รายละเอียดประกาศร่าง TOR #27

รหัส27
เลขที่เอกสารงด.727/58
คำอธิบายงานปรับปรุงลิฟท์โดยสาร อาคารวิทยบริการและบริหาร (กอ.) 1 งาน
Files1426407098.tor0001.pdf
วันที่ประกาศ26-02-2015
ชื่อโครงการงานปรับปรุงลิฟท์โดยสาร อาคารวิทยบริการ และบริหาร (กอ.) 1 งาน
วงเงินงบประมาณ4000000.00
วิธิจัดหาคัดเลือก
สถานะระหว่างดำเนินการ
ชื่อหน่วยงานกองคลัง