รายละเอียดประกาศร่าง TOR #279

รหัส279
เลขที่เอกสารงด. 739/60
คำอธิบายขออนุมัติราคากลางและกำหนดร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) ซื้อกล้องวงจรปิดและเครื่องบันทึกภาพชนิด Analog HD รอบลานพ่อขุนฯ ลานคณะศึกษาศาสตร์ และลานคณะบริหารธุรกิจ พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด
Files1513744926.scan_tor.pdf
วันที่ประกาศ11-05-2017
ชื่อโครงการซื้อกล้องวงจรปิดและเครื่องบันทึกภาพชนิด Analog HD รอบลานพ่อขุนฯ ลานคณะศึกษาศาสตร์ และลานคณะบริหารธุรกิจ พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด
วงเงินงบประมาณ344700.00
วิธิจัดหาเฉพาะเจาะจง
สถานะระหว่างดำเนินการ
ชื่อหน่วยงานกองคลัง