รายละเอียดประกาศร่าง TOR #291

รหัส291
เลขที่เอกสารกน2475/2560
คำอธิบายขอบเขตของงาน TOR โครงการอมรมเชิงปฎิบัติการบุคลากรด้านกิจการบริหารงานกิจการนักศึกษา ไทยแลนด์ 4.0 กิจการนักศึกษา 4.0
Files1520401662.TOR ไทยแลนด์ 4.0.PDF
วันที่ประกาศ13-09-2017
ชื่อโครงการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการบุคคลากรด้านบริหารงานกิจการนักศึกษา ไทยแลนด์ 4.0 กิจการนักศึกษา 4.0
วงเงินงบประมาณ130000.00
วิธิจัดหาe-Market
สถานะระหว่างดำเนินการ
ชื่อหน่วยงานกองกิจการนักศึกษา