รายละเอียดประกาศร่าง TOR #295

รหัส295
เลขที่เอกสารงวน 42/2561
คำอธิบายจัดจ้างพิมพ์แบบฟอร์ม ม.ร.ส. สำหรับใช้ในการสอบไล่
Files1521008503.ร่างขอบเขตของงาน TOR จัดจ้างพิมพ์แบบฟอร์ม ม.ร.ส.สำหรับใช้ในการสอบไล่.PDF
วันที่ประกาศ20-02-2018
ชื่อโครงการจัดจ้างพิมพ์แบบฟอร์ม ม.ร.ส.สำหรับใช้ในการสอบไล่
วงเงินงบประมาณ116750.00
วิธิจัดหาe-Market
สถานะระหว่างดำเนินการ
ชื่อหน่วยงานกองกิจการนักศึกษา