รายละเอียดประกาศร่าง TOR #322

รหัส322
เลขที่เอกสารอว 0601.23/
คำอธิบายซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 9 รายการ
Files1576812655.scan0153 9 item.pdf
วันที่ประกาศ13-12-2019
ชื่อโครงการซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 9 รายการ
วงเงินงบประมาณ1882740.00
วิธิจัดหาe-Bidding
สถานะระหว่างดำเนินการ
ชื่อหน่วยงานสถาบันคอมพิวเตอร์