รายละเอียดประกาศร่าง TOR #323

รหัส323
เลขที่เอกสารอว 0601.23/
คำอธิบายซื้อลิขสิทธิ์โปรแกรม Microsoft จำนวน ๑ ชุด เป็นระยะเวลา ๑๒ เดือน (๑ ปี)
Files1582621545.scan0167spac microsoft.pdf
วันที่ประกาศ25-02-2020
ชื่อโครงการซื้อลิขสิทธิ์โปรแกรม Microsoft จำนวน ๑ ชุด เป็นระยะเวลา ๑๒ เดือน (๑ ปี)
วงเงินงบประมาณ2100000.00
วิธิจัดหาe-Bidding
สถานะระหว่างดำเนินการ
ชื่อหน่วยงานสถาบันคอมพิวเตอร์