รายละเอียดประกาศร่าง TOR #329

รหัส329
เลขที่เอกสารงด.ร 161/2563
คำอธิบายจ้างงานปรับปรุงภูมิทัศน์รอบอาคารคณะบริหารธุรกิจ
Files1595494721.TORปรับปรุงภูมิทัศน์รอบอาคารคณะบริหารธุรกิจ.pdf
วันที่ประกาศ11-06-2020
ชื่อโครงการจ้างงานปรับปรุงภูมิทัศน์รอบอาคารคณะบริหารธุรกิจ
วงเงินงบประมาณ8572902.20
วิธิจัดหาe-Bidding
สถานะระหว่างดำเนินการ
ชื่อหน่วยงานกองคลัง