รายละเอียดประกาศร่าง TOR #337

รหัส337
เลขที่เอกสารอว.0601.0120/ขก.19
คำอธิบายจ้างงานล้วมรั้วลวดหนามรอบพื้นที่ จำนวน 2 แปลง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดขอนแก่น
Files1614054197.TOR.pdf
วันที่ประกาศ11-02-2021
ชื่อโครงการจ้างงานล้อมรั้วลวดหนามรอบพื้นที่ จำนวน 2 แปลง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดขอนแก่น
วงเงินงบประมาณ4580000.00
วิธิจัดหาe-Bidding
สถานะระหว่างดำเนินการ
ชื่อหน่วยงานกองคลัง