รายละเอียดประกาศร่าง TOR #338

รหัส338
เลขที่เอกสารอว 0601.23/
คำอธิบายจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องตรวจข้อสอบ จำนวน 1 ระบบ
Files1614926883.Untitled tor test1.pdf
วันที่ประกาศ30-10-2020
ชื่อโครงการจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องตรวจข้อสอบ ประจำปีงบประมาณ 2564
วงเงินงบประมาณ940000.00
วิธิจัดหาe-Bidding
สถานะระหว่างดำเนินการ
ชื่อหน่วยงานสถาบันคอมพิวเตอร์