รายละเอียดประกาศร่าง TOR #339

รหัส339
เลขที่เอกสารสลก.งค.112/64
คำอธิบายจ้างปรับปรุงอาคารห้องสมุดวิทยาเขตบางนา จำนวน 1 งาน
Files1617180867.TORRU.pdf
วันที่ประกาศ29-03-2021
ชื่อโครงการจ้างปรับปรุงอาคารห้องสมุดวิทยาเขตบางนา จำนวน 1 งาน
วงเงินงบประมาณ1429700.00
วิธิจัดหาe-Bidding
สถานะระหว่างดำเนินการ
ชื่อหน่วยงานกองคลัง