รายละเอียดประกาศร่าง TOR #340

รหัส340
เลขที่เอกสารXXX
คำอธิบายXXXX
Files1615793746.P.pdf
วันที่ประกาศ01-03-2021
ชื่อโครงการXXX
วงเงินงบประมาณ100.00
วิธิจัดหาe-Market
สถานะยกเลิก
ชื่อหน่วยงานสถาบันคอมพิวเตอร์