รายละเอียดประกาศร่าง TOR #342

รหัส342
เลขที่เอกสารอว 0601.23/
คำอธิบายซื้อลิขสิทธิ์โปรแกรม Microsoft จำนวน ๑ ชุด เป็นระยะเวลา ๑๒ เดือน (๑ ปี) ประจำปีงบประมาณ 2564
Files1616395240.Untitled spac microsoft 64.pdf
วันที่ประกาศ16-03-2021
ชื่อโครงการซื้อลิขสิทธิ์โปรแกรม Microsoft จำนวน ๑ ชุด เป็นระยะเวลา ๑๒ เดือน (๑ ปี) ประจำปีงบประมาณ 2564
วงเงินงบประมาณ2500000.00
วิธิจัดหาe-Bidding
สถานะระหว่างดำเนินการ
ชื่อหน่วยงานสถาบันคอมพิวเตอร์