รายละเอียดประกาศร่าง TOR #361

รหัส361
เลขที่เอกสารงค.34.3 /65
คำอธิบายโครงการจัดซื้อระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับติดตั้งระบบสารสนเทศ (Application Server) จำนวน 1 ระบบ
Files1647429863.price ap2.pdf
วันที่ประกาศ16-03-2022
ชื่อโครงการโครงการจัดซื้อระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับติดตั้งระบบสารสนเทศ (Application Server) จำนวน 1 ระบบ
วงเงินงบประมาณ4500000.00
วิธิจัดหาe-Bidding
สถานะระหว่างดำเนินการ
ชื่อหน่วยงานสถาบันคอมพิวเตอร์