รายละเอียดประกาศร่าง TOR #375

รหัส375
เลขที่เอกสาร17/2564
คำอธิบายซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ชั้นที่ 1 ถึงชั้นที่ ข อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 8 ชั้น
Files1655359231.PAKAN.pdf
วันที่ประกาศ20-08-2021
ชื่อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ชั้นที่ 1 ถึงชั้นที่ 8 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 8 ชั้น
วงเงินงบประมาณ18803794.80
วิธิจัดหาe-Bidding
สถานะระหว่างดำเนินการ
ชื่อหน่วยงานกองคลัง