รายละเอียดประกาศร่าง TOR #411

รหัส411
เลขที่เอกสาร-
คำอธิบายประกาศร่าง TOR ปรับปรุงระบบสัญญาณอินเตอร์เน็ต อาคารคณะรัฐศาสตร์ (POB) และอาคารศรีศรัทธา (SB)
Files1674212288.rang.pdf
วันที่ประกาศ20-01-2023
ชื่อโครงการปรับปรุงระบบสัญญาณอินเตอร์เน็ต อาคารคณะรัฐศาสตร์ (POB) และอาคารศรีศรัทธา (SB)
วงเงินงบประมาณ512900.00
วิธิจัดหาe-Bidding
สถานะระหว่างดำเนินการ
ชื่อหน่วยงานคณะรัฐศาสตร์