รายละเอียดประกาศร่าง TOR #438

รหัส438
เลขที่เอกสารอว 0601.0102/งด.ร.18
คำอธิบายจ้างงานปรับปรุงห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์
Files1698819022.1.pdf
วันที่ประกาศ31-10-2023
ชื่อโครงการจ้างงานปรับปรุงห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์
วงเงินงบประมาณ2800000.00
วิธิจัดหาe-Bidding
สถานะระหว่างดำเนินการ
ชื่อหน่วยงานกองคลัง