รายละเอียดประกาศร่าง TOR #463

รหัส463
เลขที่เอกสาร-
คำอธิบายจัดซื้อระบบเฝ่าระวังแจ้งเตือนและควบคุมด้านอุณหภูมิความชื้น จำนวน ๑ ระบบ
Files1717751805.TOR_Alam.pdf
วันที่ประกาศ29-05-2024
ชื่อโครงการจัดซื้อระบบเฝ่าระวังแจ้งเตือนและควบคุมด้านอุณหภูมิความชื้น จำนวน ๑ ระบบ
วงเงินงบประมาณ850000.00
วิธิจัดหาe-Bidding
สถานะระหว่างดำเนินการ
ชื่อหน่วยงานสถาบันคอมพิวเตอร์