รายละเอียดประกาศร่าง TOR #50

รหัส50
เลขที่เอกสาร3762/2557
คำอธิบายงานปรับปรุงพื้นอาคารงานแพทย์และอนามัย ชั้น 2-3
Files1435558137.tor งานแพทย์.pdf
วันที่ประกาศ26-11-2014
ชื่อโครงการงานปรับปรุงพื้นอาคารงานนแพทย์และอนามัย 2-3 จำนวน 1 งาน
วงเงินงบประมาณ661790.00
วิธิจัดหาe-Bidding
สถานะระหว่างดำเนินการ
ชื่อหน่วยงานกองกิจการนักศึกษา