รายละเอียดประกาศร่าง TOR #61

รหัส61
เลขที่เอกสารงด.๑๒๕๐/๕๘
คำอธิบายการกำหนดร่างขอบเขตงาน (TOR) โดยวิธีกรณีพิเศษ งานติดตั้งระบบไฟฟ้า เพื่อรองรับการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ชั้น ๒-๘ อาคารเรียนรวม และปฏิบัติการ ๘ ชั้น
Files1437618810.งานติดตั้งระบบไฟฟ้า (1).pdf
วันที่ประกาศ13-07-2015
ชื่อโครงการงานติดตั้งระบบไฟฟ้า เพื่อรองรับการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ชั้น ๒-๘
วงเงินงบประมาณ3537000.00
วิธิจัดหา
สถานะระหว่างดำเนินการ
ชื่อหน่วยงานกองคลัง