รายละเอียดประกาศร่าง TOR #77

รหัส77
เลขที่เอกสาร142
คำอธิบายประกาศTORเครื่องตัดหญ้าแบบดรัมโมเวอร์และเครื่องเกลี่ยหญ้ารวมกอง
Files1442379324.tor-เครื่องตัดหญ้าแบบดรัมโมเวอร์.pdf
วันที่ประกาศ16-09-2015
ชื่อโครงการซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบดรัมโมเวอร์และเครื่องเกลี่ยหญ้ารวมกอง
วงเงินงบประมาณ450000.00
วิธิจัดหาe-Market
สถานะระหว่างดำเนินการ
ชื่อหน่วยงานสถาบันวิจัยสัตว์ในภูมิภาคเขตร้อน