ประกาศผู้ชนะ

Displaying 31-40 of 102 result.
รหัสเลขที่เอกสารคำอธิบายวันที่ประกาศวิธิจัดหาหน่วยงาน
76อว 0601.0102/งด.อ232ประกาศผู้ชนะ จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและสถานที่ 39 แห่ง21-09-2022e-Biddingกองคลัง
75อว.0601.0102/งด.อ98ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา03-05-2021e-Biddingกองคลัง
74อว0601.0102/งด.อ.160ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา08-09-2021e-Biddingกองคลัง
73งด.418/64ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา12-01-2021e-Biddingกองคลัง
72อว0601.0102/งด.อ.72จัดซื้อวัสดุ จำนวน 5 รายการ03-03-2022เฉพาะเจาะจงกองคลัง
71อว 0601.0102/งด.อ.30จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 5 ตัว07-12-2021เฉพาะเจาะจงกองคลัง
70อว0601.0102/งด.อ.22จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที) จำนวน 1 เครื่อง29-11-2021เฉพาะเจาะจงกองคลัง
69อว0601.0102/งด.อ.50จ้างซ่อมบำรุงเครื่องทำน้ำเย็น ยี่ห้อแคเรียร์ จำนวน 3 เครื่อง31-01-2022เฉพาะเจาะจงกองคลัง
68อว0601.0102/งด.อ.106จ้างทำความสะอาดผ้าม่านอาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช จำนวน 1 งาน17-03-2022เฉพาะเจาะจงกองคลัง
67อว0601.0102/งด.241จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ26-11-2021เฉพาะเจาะจงกองคลัง