ประกาศผู้ชนะ

Displaying 51-60 of 158 result.
รหัสเลขที่เอกสารคำอธิบายวันที่ประกาศวิธิจัดหาหน่วยงาน
112อว 0601.0102/งด.อ54จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ30-01-2023เฉพาะเจาะจงกองคลัง
111อว 0601.0102/งด.1218รายละเอียดแนบท้ายประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง26-04-2023เฉพาะเจาะจงกองคลัง
110อว0601.0102/งด.อ.125จัดซื้อวัสดุ จำนวน 6 รายการ18-04-2023เฉพาะเจาะจงกองคลัง
109อว 0601.0102/งด.อ111จ้างพิมพ์สมุดคำตอบอัตนัย จำนวน 4 รายการ 01-03-2023เฉพาะเจาะจงกองคลัง
108อว 0601.0102/งด.อ.43ประกาศผู้ชนะ จ้างซ่อมบำรุงเครื่องทำน้ำเย็น ยี่ห้อแคเรียร์ จำนวน 3 เครื่อง 18-01-2023เฉพาะเจาะจงกองคลัง
107อว 0601.0102/งด.อ.34ประกาศผู้ชนะ จ้างทำความสะอาดอาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช 04-01-2023เฉพาะเจาะจงกองคลัง
106อว 0601.0102/งด.อ.79จ้างงานปรับปรุงระบบท่อน้ำทิ้งห้องครัวอาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช 08-02-2023เฉพาะเจาะจงกองคลัง
105อว.0601.0102/งด.อ.95จ้างพิมพ์สูจิบัตรและสำเนา พระราโชวาท พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563 – 2564 (รุ่นที่ 47) 08-02-2023เฉพาะเจาะจงกองคลัง
104อว 0601.0102/งด.อ.63สั่งเช่าเครื่องฟอกอากาศและฆ่าเชื้อในอากาศ จำนวน 1 งาน02-02-2023เฉพาะเจาะจงกองคลัง
103อว 0601.0102/งด.อ105จ้างจัดเตรียมอุปกรณ์และสถานที่อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช สำหรับเตรียมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร07-02-2023เฉพาะเจาะจงกองคลัง