ประกาศผู้ชนะ

Displaying 61-70 of 158 result.
รหัสเลขที่เอกสารคำอธิบายวันที่ประกาศวิธิจัดหาหน่วยงาน
102อว 0601.0102/งด.อ.25จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ 26-12-2022เฉพาะเจาะจงกองคลัง
101อว0601.0102/งด.อ.948จัดจ้างทำความสะอาดผ้าม่านห้องสโมสรอาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช จำนวน 1 งาน 11-03-2022เฉพาะเจาะจงกองคลัง
100อว0601.0102/งด.จัดจ้างทำความสะอาดผ้าม่านอาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช จำนวน 1 งาน 17-03-2022เฉพาะเจาะจงกองคลัง
99อว0601.0102/งด.อ.195จัดซื้อวัสดุ จำนวน 2 รายการ 24-08-2022เฉพาะเจาะจงกองคลัง
98อว0601.0102/งด.อ.จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ 10-08-2022เฉพาะเจาะจงกองคลัง
97อว0601.0102/งด.อ.240จ้างพิมพ์สมุดคำตอบอัตนัย จำนวน 4 รายการ 13-09-2022เฉพาะเจาะจงกองคลัง
96อว0601.0102/งด.อ.13.จัดซื้อวัสดุ จำนวน 7 รายการ 02-12-2022เฉพาะเจาะจงกองคลัง
95อว0601.0102/งด.อ.51.จัดซื้ออะไหล่บันไดเลื่อน อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช จำนวน 3 รายการ 23-01-2023เฉพาะเจาะจงกองคลัง
94อว0601.0102/งด.อ.209จ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขบันไดเลื่อน ยี่ห้อฮิตาชิ ขนาดกว้าง 1,200 มิลลิเมตร ความสูงระหว่างชั้น 5.5 เมตร ซึ่งใช้งานประจำที่อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช จำนวน 1 งาน 20-09-2022เฉพาะเจาะจงกองคลัง
93อว 0601.0102/งด.อ.80จ้างเฝ้าเครื่องปรับอากาศระหว่างงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 08-02-2023เฉพาะเจาะจงกองคลัง