ประกาศผู้ชนะ

Displaying 31-40 of 71 result.
รหัสเลขที่เอกสารคำอธิบายวันที่ประกาศวิธิจัดหาหน่วยงาน
37อว0601.0102/งด.อ.169จ้างเหมาบริการกำจัดปลวก 16 อาคาร07-09-2021เฉพาะเจาะจงกองคลัง
39อว0601.0102/งด.อ.170จ้างบริการดูแลบำรุงรักษาเครื่องสำรองไฟฟ้าฉุกเฉิน (UPS) และบริการตรวจเช็ค และทดสอบแบตเตอรี่ จำนวน 4 เครื่อง07-09-2021เฉพาะเจาะจงกองคลัง
40อว0601.0102/งด.อ.171จ้างบริการบำรุงรักษา และซ่อมแซมแก้ไขบันไดเลื่อนยี่ห้อ ฮิตาชิ ขนาดกว้าง ๑,๒๐๐ มิลลิเมตร ความสูงระหว่างชั้น ๕.๕ เมตร ซึ่งใช้งานประจำที่อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช จำนวน ๑ งาน 07-09-2021เฉพาะเจาะจงกองคลัง
41อว0601.0102/งด.อ.168จ้างบริการบำรุงรักษา และซ่อมแซมแก้ไขเครื่องพิมพ์ชนิด LINE PRINTER ความเร็ว 1,500/นาที จำนวน 1 เครื่อง07-09-2021เฉพาะเจาะจงกองคลัง
74อว0601.0102/งด.อ.160ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา08-09-2021e-Biddingกองคลัง
38อว0601.0102/งด.อ.167จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาลิฟท์อาคารจอดรถและอเนกประสงค์ ขนาด 6 ชั้น จำนวน 7 เครื่อง10-09-2021เฉพาะเจาะจงกองคลัง
35อว0601.0102/งด.อ.177จ้างเหมาบริการกำจัดหนู 9 อาคาร13-09-2021เฉพาะเจาะจงกองคลัง
36อว0601.0102/งด.อ.174เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 26 เครื่อง13-09-2021เฉพาะเจาะจงกองคลัง
34อว0601.0102/งด.อ.180จ้างบำรุงรักษาซอฟต์แวร์ออราเคิล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256521-09-2021e-Biddingกองคลัง
33อว0601.0102/งด.อ.184จ้างบำรุงรักษา (Maintenance) เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับประมวลผล ระบบงบประมาณพัสดุ การเงิน และบัญชีกองทุน โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256527-09-2021เฉพาะเจาะจงกองคลัง