ประกาศผู้ชนะ

Displaying 91-100 of 188 result.
รหัสเลขที่เอกสารคำอธิบายวันที่ประกาศวิธิจัดหาหน่วยงาน
95อว0601.0102/งด.อ.51.จัดซื้ออะไหล่บันไดเลื่อน อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช จำนวน 3 รายการ 23-01-2023เฉพาะเจาะจงกองคลัง
96อว0601.0102/งด.อ.13.จัดซื้อวัสดุ จำนวน 7 รายการ 02-12-2022เฉพาะเจาะจงกองคลัง
97อว0601.0102/งด.อ.240จ้างพิมพ์สมุดคำตอบอัตนัย จำนวน 4 รายการ 13-09-2022เฉพาะเจาะจงกองคลัง
98อว0601.0102/งด.อ.จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ 10-08-2022เฉพาะเจาะจงกองคลัง
99อว0601.0102/งด.อ.195จัดซื้อวัสดุ จำนวน 2 รายการ 24-08-2022เฉพาะเจาะจงกองคลัง
100อว0601.0102/งด.จัดจ้างทำความสะอาดผ้าม่านอาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช จำนวน 1 งาน 17-03-2022เฉพาะเจาะจงกองคลัง
101อว0601.0102/งด.อ.948จัดจ้างทำความสะอาดผ้าม่านห้องสโมสรอาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช จำนวน 1 งาน 11-03-2022เฉพาะเจาะจงกองคลัง
102อว 0601.0102/งด.อ.25จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ 26-12-2022เฉพาะเจาะจงกองคลัง
103อว 0601.0102/งด.อ105จ้างจัดเตรียมอุปกรณ์และสถานที่อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช สำหรับเตรียมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร07-02-2023เฉพาะเจาะจงกองคลัง
104อว 0601.0102/งด.อ.63สั่งเช่าเครื่องฟอกอากาศและฆ่าเชื้อในอากาศ จำนวน 1 งาน02-02-2023เฉพาะเจาะจงกองคลัง