ประกาศผู้ชนะ

Displaying 31-40 of 188 result.
รหัสเลขที่เอกสารคำอธิบายวันที่ประกาศวิธิจัดหาหน่วยงาน
35อว0601.0102/งด.อ.177จ้างเหมาบริการกำจัดหนู 9 อาคาร13-09-2021เฉพาะเจาะจงกองคลัง
36อว0601.0102/งด.อ.174เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 26 เครื่อง13-09-2021เฉพาะเจาะจงกองคลัง
37อว0601.0102/งด.อ.169จ้างเหมาบริการกำจัดปลวก 16 อาคาร07-09-2021เฉพาะเจาะจงกองคลัง
38อว0601.0102/งด.อ.167จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาลิฟท์อาคารจอดรถและอเนกประสงค์ ขนาด 6 ชั้น จำนวน 7 เครื่อง10-09-2021เฉพาะเจาะจงกองคลัง
39อว0601.0102/งด.อ.170จ้างบริการดูแลบำรุงรักษาเครื่องสำรองไฟฟ้าฉุกเฉิน (UPS) และบริการตรวจเช็ค และทดสอบแบตเตอรี่ จำนวน 4 เครื่อง07-09-2021เฉพาะเจาะจงกองคลัง
40อว0601.0102/งด.อ.171จ้างบริการบำรุงรักษา และซ่อมแซมแก้ไขบันไดเลื่อนยี่ห้อ ฮิตาชิ ขนาดกว้าง ๑,๒๐๐ มิลลิเมตร ความสูงระหว่างชั้น ๕.๕ เมตร ซึ่งใช้งานประจำที่อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช จำนวน ๑ งาน 07-09-2021เฉพาะเจาะจงกองคลัง
41อว0601.0102/งด.อ.168จ้างบริการบำรุงรักษา และซ่อมแซมแก้ไขเครื่องพิมพ์ชนิด LINE PRINTER ความเร็ว 1,500/นาที จำนวน 1 เครื่อง07-09-2021เฉพาะเจาะจงกองคลัง
42อว0601.0102/งด.อ.7จ้างเหมาในการจัดหา การนิเทศติดตามประเมินผลและบริหารจัดการครูต่างประเทศ28-10-2021คัดเลือกกองคลัง
43อว0601.0102/งด.อ.5จ้างเหมาในการจัดหา การนิเทศติดตามประเมินผลและบริหารจัดการครูต่างประเทศ25-10-2021เฉพาะเจาะจงกองคลัง
44อว0601.0102/งด.อ.86จัดซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค์ จำนวน 100 ตัว14-03-2022เฉพาะเจาะจงกองคลัง