ประกาศผู้ชนะ

Displaying 51-60 of 169 result.
รหัสเลขที่เอกสารคำอธิบายวันที่ประกาศวิธิจัดหาหน่วยงาน
55อว0601.0102/งด.อ.37จัดซื้ออะไหล่ลิฟท์อาคารจอดรถ และอเนกประสงค์ ขนาด 6 ชั้น จำนวน 5 รายการ20-12-2021เฉพาะเจาะจงกองคลัง
56อว 0601.0102/งด.อ.64จัดซื้อวัสดุ จำนวน 23 รายการ15-02-2022เฉพาะเจาะจงกองคลัง
57อว 0601.0102/งด.อ.82จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ11-03-2022เฉพาะเจาะจงกองคลัง
58อว 0601.0102/งด.อ.28จัดซื้อของที่ระลึกเพื่อมอบให้แก่กรรมการสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง จำนวน 31 ชุด09-12-2021เฉพาะเจาะจงกองคลัง
59อว 0601.0102/งด.อ.62จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน ๑๓ ตัว18-02-2022เฉพาะเจาะจงกองคลัง
60อว 0601.0102/งด.อ.40จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ07-12-2021เฉพาะเจาะจงกองคลัง
61อว 0601.0102/งด.อ.56จัดซื้ออะไหล่ลิฟต์พร้อมติดตั้ง11-02-2022เฉพาะเจาะจงกองคลัง
62อว 0601.0102/งด.อ.74จัดซื้อเครื่องคำนวณเลขแบบตั้งโต๊ะ จำนวน 16 ตัว04-03-2022เฉพาะเจาะจงกองคลัง
63อว 0601.0102/งด.อ.38จ้างปรับปรุงท่อน้ำทิ้งและพื้นผิวจราจรในมหาวิทยาลัยรามคำแหง (โครงการ 5) (สธก.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 1 งาน29-12-2021คัดเลือกกองคลัง
64อว0601.0102/งด.อ.94จ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบปรับอากาศอาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช15-03-2022เฉพาะเจาะจงกองคลัง