ประกาศผู้ชนะ

Displaying 21-27 of 27 result.
รหัสเลขที่เอกสารคำอธิบายวันที่ประกาศวิธิจัดหาหน่วยงาน
7งด.ร.๑๘/๒๕๕๙รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง16-12-2015e-Marketกองคลัง
6งด.๑๒๓๒/๕๘รายงานขออนุมัติจ้างงานติดตั้งระบบไฟฟ้า เพื่อรองรับการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ชั้น ๒-๘ อาคารเรียนรวม และปฎิบัติการ ๘ ชั้น โดยวิธีกรณีพิเศษ16-07-2015กองคลัง
5งด. 29/58รายงานผลการประกวดราคาซื้องานครุภัณฑ์คณะสื่อสารมวลชน06-10-2015คัดเลือกกองคลัง
4งด.ร. ๖๒/๒๕๕๘รายงานผลการประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องเรียน อาคารท่าชัย ชั้น ๘ จำนวน ๑ งาน 24-09-2015คัดเลือกกองคลัง
3งด.๑๒๕๙/๒๕๕๘รายงานผลการพิจารณาประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องเรียน อาคารท่าชัยฯ22-07-2015คัดเลือกกองคลัง
2เลขที่ประกาศ ๒/๒๕๕๘รายงานผลการเปิดซองสอบราคาจ้างปรับปรุงคณะสื่อสารมวลชน06-05-2015e-Biddingกองคลัง
1เลขที่ประกาศ ๑๖/๒๕๕๘ประกาศผู้ชนะประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียนรวมโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายอนุบาล-ประถม) ๓ ชั้น ๑ อาคาร และปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่ประมาณ ๒๑,๑๐๐ ตารางเมตร 18-05-2015คัดเลือกกองคลัง