ประกาศผู้ชนะ

Displaying 41-50 of 169 result.
รหัสเลขที่เอกสารคำอธิบายวันที่ประกาศวิธิจัดหาหน่วยงาน
133อว0601.1901/พด0734/6งานปรับปรุงทาสีอาคารสำนีกเทคโนโลยีการศึกษา จำนวน 1 งาน11-04-2023e-Biddingกองคลัง
132อว 0601.0102/งดอ.224วัสดุ จำนวน 20 รายการ21-08-2023เฉพาะเจาะจงกองคลัง
131อว0601.0102/งด.อ.133ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่ลิฟท์อาคารจอดรถฯ จำนวน 5 รายการ10-05-2023เฉพาะเจาะจงกองคลัง
130อว0601.0102/งด.อ.255รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งจ้างงานปรับปรุงท่อน้ำทิ้งและพื้นผิวจราจรในมหาวิทยาลัยรามคำแหง (โครงการ 6) (สธก.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12-09-2023e-Biddingกองคลัง
129อว 0601.0102/งด.อ230ประกาศผู้ชนะ จ้างทำความสะอาดผ้าม่าน งานการเงิน, งานงบประมาณ และงานธุรการ กองคลัง23-08-2023เฉพาะเจาะจงกองคลัง
128อว0601.0102/งด.อ.236ซื้อวัสดุ จำนวน 2 รายการ30-08-2023เฉพาะเจาะจงกองคลัง
127อว0601.0102/งด.อ.225ซื้อวัสดุ จำนวน 11 รายการ24-08-2023เฉพาะเจาะจงกองคลัง
126อว 0601.0102/งด.อ181งานซ่อมแซมห้องปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ห้องประชุม และห้องรับรอง ชั้น ๒ อาคารสำนักงานอธิการบดี จำนวน ๑ งาน20-07-2023e-Biddingกองคลัง
125อว 0601.0102/งด.อ.17ประกาศผู้ชนะ ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A4 ชนิด 80 แกรม19-07-2023e-Marketกองคลัง
124อว0601.0102/งด.อ.155ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ 16-06-2023เฉพาะเจาะจงกองคลัง