ประกาศผู้ชนะ

Displaying 21-30 of 70 result.
รหัสเลขที่เอกสารคำอธิบายวันที่ประกาศวิธิจัดหาหน่วยงาน
16งด.๗๕๗/๖๐รายงานผลการพิจารณา และขออนุมัติสั่งซื้อเครื่องไสสันตำราเรียน ชนิด ๙ หัว จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)15-06-2017e-Biddingกองคลัง
12งด.๘๓๗/๕๙รายงานผลการพิจารณาประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อเครื่องไสสันตำราเรียน ชนิด ๙ หัว จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)21-09-2016คัดเลือกกองคลัง
27พิเศษ 22/01/2563จ้างก่อสร้างปรับปรุงท่อน้ำทิ้งและพื้นผิวจราจรภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง (โครงการ 4) (สธก.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 1 งาน22-01-2021e-Biddingกองคลัง
8ศธ ๐๕๑๘.๐๑/งด.๔๙๘จ้างซ่อมแซมหม้อแปลงไฟฟ้า บริเวณอาคารสำนักพิมพ์17-05-2016กองคลัง
58อว 0601.0102/งด.อ.28จัดซื้อของที่ระลึกเพื่อมอบให้แก่กรรมการสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง จำนวน 31 ชุด09-12-2021เฉพาะเจาะจงกองคลัง
71อว 0601.0102/งด.อ.30จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 5 ตัว07-12-2021เฉพาะเจาะจงกองคลัง
63อว 0601.0102/งด.อ.38จ้างปรับปรุงท่อน้ำทิ้งและพื้นผิวจราจรในมหาวิทยาลัยรามคำแหง (โครงการ 5) (สธก.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 1 งาน29-12-2021คัดเลือกกองคลัง
60อว 0601.0102/งด.อ.40จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ07-12-2021เฉพาะเจาะจงกองคลัง
61อว 0601.0102/งด.อ.56จัดซื้ออะไหล่ลิฟต์พร้อมติดตั้ง11-02-2022เฉพาะเจาะจงกองคลัง
59อว 0601.0102/งด.อ.62จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน ๑๓ ตัว18-02-2022เฉพาะเจาะจงกองคลัง