ประกาศผู้ชนะ

Displaying 31-40 of 71 result.
รหัสเลขที่เอกสารคำอธิบายวันที่ประกาศวิธิจัดหาหน่วยงาน
56อว 0601.0102/งด.อ.64จัดซื้อวัสดุ จำนวน 23 รายการ15-02-2022เฉพาะเจาะจงกองคลัง
62อว 0601.0102/งด.อ.74จัดซื้อเครื่องคำนวณเลขแบบตั้งโต๊ะ จำนวน 16 ตัว04-03-2022เฉพาะเจาะจงกองคลัง
57อว 0601.0102/งด.อ.82จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ11-03-2022เฉพาะเจาะจงกองคลัง
29อว.0601.0102/งด.อ112งานปรับปรุงบันไดทางขึ้นอาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช14-07-2021เฉพาะเจาะจงกองคลัง
75อว.0601.0102/งด.อ98ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา03-05-2021e-Biddingกองคลัง
65อว0601.0102/งด.233จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ24-11-2021เฉพาะเจาะจงกองคลัง
67อว0601.0102/งด.241จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ26-11-2021เฉพาะเจาะจงกองคลัง
68อว0601.0102/งด.อ.106จ้างทำความสะอาดผ้าม่านอาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช จำนวน 1 งาน17-03-2022เฉพาะเจาะจงกองคลัง
52อว0601.0102/งด.อ.13จัดซื้ออะไหล่บันไดเลื่อนยี่ห้อฮิตาชิ ขนาดกว้าง 1,200 มิลลิเมตร ความสูงระหว่างชั้น 5.5 เมตร ซึ่งใช้งานประจำที่อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช04-11-2021เฉพาะเจาะจงกองคลัง
51อว0601.0102/งด.อ.14จัดซื้ออะไหล่บันไดเลื่อนยี่ห้อ ฮิตาชิ ขนาดกว้าง 1,200 มิลลิเมตร ความสูงระหว่างชั้น 5.5 เมตร ซึ่งใช้งานประจำที่อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช04-11-2021เฉพาะเจาะจงกองคลัง