ประกาศผู้ชนะ

Displaying 41-50 of 169 result.
รหัสเลขที่เอกสารคำอธิบายวันที่ประกาศวิธิจัดหาหน่วยงาน
108อว 0601.0102/งด.อ.43ประกาศผู้ชนะ จ้างซ่อมบำรุงเครื่องทำน้ำเย็น ยี่ห้อแคเรียร์ จำนวน 3 เครื่อง 18-01-2023เฉพาะเจาะจงกองคลัง
118อว 0601.0102/งด.อ.44งานปรับปรุงห้องทำงานสารบรรณและห้องผู้อำนวยการกองกลาง จำนวน 1 งาน18-01-2023เฉพาะเจาะจงกองคลัง
87อว 0601.0102/งด.อ.52จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ 24-01-2023เฉพาะเจาะจงกองคลัง
61อว 0601.0102/งด.อ.56จัดซื้ออะไหล่ลิฟต์พร้อมติดตั้ง11-02-2022เฉพาะเจาะจงกองคลัง
151อว 0601.0102/งด.อ.6จัดซื้อซองจดหมายสีขาว จำนวน 1 รายการ17-10-2023เฉพาะเจาะจงกองคลัง
59อว 0601.0102/งด.อ.62จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน ๑๓ ตัว18-02-2022เฉพาะเจาะจงกองคลัง
104อว 0601.0102/งด.อ.63สั่งเช่าเครื่องฟอกอากาศและฆ่าเชื้อในอากาศ จำนวน 1 งาน02-02-2023เฉพาะเจาะจงกองคลัง
56อว 0601.0102/งด.อ.64จัดซื้อวัสดุ จำนวน 23 รายการ15-02-2022เฉพาะเจาะจงกองคลัง
117อว 0601.0102/งด.อ.68จ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบปรับอากาศอาคาร-หอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช จำนวน 1 งาน02-02-2023เฉพาะเจาะจงกองคลัง
116อว 0601.0102/งด.อ.72จ้างทำความสะอาดและซ่อมแซมผ้าม่านอาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช จำนวน 1 งาน 06-02-2023เฉพาะเจาะจงกองคลัง