ประกาศผู้ชนะ

Displaying 1-10 of 104 result.
รหัสเลขที่เอกสารคำอธิบายวันที่ประกาศวิธิจัดหาหน่วยงาน
84อว0601.0102/งด.อ.62 จ้างจัดดอกไม้สำหรับงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563 – 256401-02-2023เฉพาะเจาะจงกองคลัง
14งด.ร.๘/๒๕๖๐ขออนุมัติจ้างเหมาบริการกำจัดหนู อาคารนพมาศ ชั้น ๑ ถึง ชั้น ๕25-11-2016e-Marketกองคลัง
30อว0601.0102/งด.อ154งานก่อสร้างอาคารวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๓ ชั้น สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสุโขทัย (งานส่วนที่เหลือ)30-08-2021e-Biddingกองคลัง
29อว.0601.0102/งด.อ112งานปรับปรุงบันไดทางขึ้นอาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช14-07-2021เฉพาะเจาะจงกองคลัง
101อว0601.0102/งด.อ.948จัดจ้างทำความสะอาดผ้าม่านห้องสโมสรอาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช จำนวน 1 งาน 11-03-2022เฉพาะเจาะจงกองคลัง
100อว0601.0102/งด.จัดจ้างทำความสะอาดผ้าม่านอาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช จำนวน 1 งาน 17-03-2022เฉพาะเจาะจงกองคลัง
58อว 0601.0102/งด.อ.28จัดซื้อของที่ระลึกเพื่อมอบให้แก่กรรมการสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง จำนวน 31 ชุด09-12-2021เฉพาะเจาะจงกองคลัง
46อว0601.0102/งด.อ.34จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ09-12-2021เฉพาะเจาะจงกองคลัง
80อว0601.0102/งด.อ.39จัดซื้อถังต้มน้ำร้อนไฟฟ้า (ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 22.5 ลิตร) จำนวน 2 ถัง 13-01-2023เฉพาะเจาะจงกองคลัง
72อว0601.0102/งด.อ.72จัดซื้อวัสดุ จำนวน 5 รายการ03-03-2022เฉพาะเจาะจงกองคลัง