ประกาศผู้ชนะ

Displaying 1-10 of 158 result.
รหัสเลขที่เอกสารคำอธิบายวันที่ประกาศวิธิจัดหาหน่วยงาน
84อว0601.0102/งด.อ.62 จ้างจัดดอกไม้สำหรับงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563 – 256401-02-2023เฉพาะเจาะจงกองคลัง
14งด.ร.๘/๒๕๖๐ขออนุมัติจ้างเหมาบริการกำจัดหนู อาคารนพมาศ ชั้น ๑ ถึง ชั้น ๕25-11-2016e-Marketกองคลัง
30อว0601.0102/งด.อ154งานก่อสร้างอาคารวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๓ ชั้น สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสุโขทัย (งานส่วนที่เหลือ)30-08-2021e-Biddingกองคลัง
126อว 0601.0102/งด.อ181งานซ่อมแซมห้องปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ห้องประชุม และห้องรับรอง ชั้น ๒ อาคารสำนักงานอธิการบดี จำนวน ๑ งาน20-07-2023e-Biddingกองคลัง
133อว0601.1901/พด0734/6งานปรับปรุงทาสีอาคารสำนีกเทคโนโลยีการศึกษา จำนวน 1 งาน11-04-2023e-Biddingกองคลัง
29อว.0601.0102/งด.อ112งานปรับปรุงบันไดทางขึ้นอาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช14-07-2021เฉพาะเจาะจงกองคลัง
118อว 0601.0102/งด.อ.44งานปรับปรุงห้องทำงานสารบรรณและห้องผู้อำนวยการกองกลาง จำนวน 1 งาน18-01-2023เฉพาะเจาะจงกองคลัง
101อว0601.0102/งด.อ.948จัดจ้างทำความสะอาดผ้าม่านห้องสโมสรอาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช จำนวน 1 งาน 11-03-2022เฉพาะเจาะจงกองคลัง
100อว0601.0102/งด.จัดจ้างทำความสะอาดผ้าม่านอาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช จำนวน 1 งาน 17-03-2022เฉพาะเจาะจงกองคลัง
153อว 0601.0102/งด.อ25จัดจ้างทำตรายาง จำนวน 16 ราย09-11-2023เฉพาะเจาะจงกองคลัง