ประกาศผู้ชนะ

Displaying 11-20 of 70 result.
รหัสเลขที่เอกสารคำอธิบายวันที่ประกาศวิธิจัดหาหน่วยงาน
22งด.อ.49/2564จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ01-02-2021เฉพาะเจาะจงกองคลัง
65อว0601.0102/งด.233จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ24-11-2021เฉพาะเจาะจงกองคลัง
47อว0601.0102/งด.อ.52จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ03-02-2022เฉพาะเจาะจงกองคลัง
49อว0601.0102/งด.อ.47จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ01-02-2022เฉพาะเจาะจงกองคลัง
57อว 0601.0102/งด.อ.82จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ11-03-2022เฉพาะเจาะจงกองคลัง
51อว0601.0102/งด.อ.14จัดซื้ออะไหล่บันไดเลื่อนยี่ห้อ ฮิตาชิ ขนาดกว้าง 1,200 มิลลิเมตร ความสูงระหว่างชั้น 5.5 เมตร ซึ่งใช้งานประจำที่อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช04-11-2021เฉพาะเจาะจงกองคลัง
52อว0601.0102/งด.อ.13จัดซื้ออะไหล่บันไดเลื่อนยี่ห้อฮิตาชิ ขนาดกว้าง 1,200 มิลลิเมตร ความสูงระหว่างชั้น 5.5 เมตร ซึ่งใช้งานประจำที่อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช04-11-2021เฉพาะเจาะจงกองคลัง
61อว 0601.0102/งด.อ.56จัดซื้ออะไหล่ลิฟต์พร้อมติดตั้ง11-02-2022เฉพาะเจาะจงกองคลัง
55อว0601.0102/งด.อ.37จัดซื้ออะไหล่ลิฟท์อาคารจอดรถ และอเนกประสงค์ ขนาด 6 ชั้น จำนวน 5 รายการ20-12-2021เฉพาะเจาะจงกองคลัง
71อว 0601.0102/งด.อ.30จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 5 ตัว07-12-2021เฉพาะเจาะจงกองคลัง