รายละเอียดประกาศผู้ชนะ #1

รหัส1
เลขที่เอกสารเลขที่ประกาศ ๑๖/๒๕๕๘
คำอธิบายประกาศผู้ชนะประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียนรวมโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายอนุบาล-ประถม) ๓ ชั้น ๑ อาคาร และปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่ประมาณ ๒๑,๑๐๐ ตารางเมตร
Files1433471509.ประกาศผลผู้ชนะโครงการปรับปรุงอาคารเรียนรวมฯ.pdf
วันที่ประกาศ18-05-2015
ชื่อโครงการก่อสร้างอาคารเรียนรวม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง(ฝ่ายอนุบาล-ประถม) 3 ชั้น 1 อาคาร และปรับปรุงภูมิทัศน์ พื้นที่ประมาณ 21,100 ตารางเมตร
วงเงินงบประมาณ380000000.00
วิธิจัดหาคัดเลือก
ชื่อหน่วยงานกองคลัง