รายละเอียดประกาศผู้ชนะ #11

รหัส11
เลขที่เอกสารงด.ร.๗๙/๒๕๕๙
คำอธิบายรายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง
Files1475481241.scan_amplestate.pdf
วันที่ประกาศ14-09-2016
ชื่อโครงการปรับปรุงฝ้าเพดานในห้องเรียน ๔๑๖ และฝ้าเพดานบริเวณหลังห้องน้ำหญิง และห้องน้ำชายของสถาบันภาษา
วงเงินงบประมาณ171800.00
วิธิจัดหาe-Market
ชื่อหน่วยงานกองคลัง