รายละเอียดประกาศผู้ชนะ #114

รหัส114
เลขที่เอกสารอว 0601.0102/งด.อ7
คำอธิบายจัดจ้างทำตรายาง จำนวน 72 อัน
Files1682561161.7.pdf
วันที่ประกาศ10-11-2022
ชื่อโครงการจัดจ้างทำตรายาง จำนวน 72 อัน
วงเงินงบประมาณ12000.00
วิธิจัดหาเฉพาะเจาะจง
ชื่อหน่วยงานกองคลัง