รายละเอียดประกาศผู้ชนะ #116

รหัส116
เลขที่เอกสารอว 0601.0102/งด.อ.72
คำอธิบายจ้างทำความสะอาดและซ่อมแซมผ้าม่านอาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช จำนวน 1 งาน
Files1682562742.11.pdf
วันที่ประกาศ06-02-2023
ชื่อโครงการจ้างทำความสะอาดและซ่อมแซมผ้าม่านอาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช จำนวน 1 งาน
วงเงินงบประมาณ150000.00
วิธิจัดหาเฉพาะเจาะจง
ชื่อหน่วยงานกองคลัง