รายละเอียดประกาศผู้ชนะ #119

รหัส119
เลขที่เอกสารอว0601.0102/งด.อ.93
คำอธิบายประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตัดชุดฉลองพระองค์ครุยดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ คณะทัศนมาตรศาสตร์
Files1682923386.000.pdf
วันที่ประกาศ02-02-2023
ชื่อโครงการจ้างตัดชุดฉลองพระองค์ครุยดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ คณะทัศนมาตรศาสตร์
วงเงินงบประมาณ50000.00
วิธิจัดหาเฉพาะเจาะจง
ชื่อหน่วยงานกองคลัง