รายละเอียดประกาศผู้ชนะ #12

รหัส12
เลขที่เอกสารงด.๘๓๗/๕๙
คำอธิบายรายงานผลการพิจารณาประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อเครื่องไสสันตำราเรียน ชนิด ๙ หัว จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Files1476678115.scan_report machine - book..pdf
วันที่ประกาศ21-09-2016
ชื่อโครงการเครื่องไสสันตำราเรียน ชนิด ๙ หัว จำนวน ๑ เครื่อง
วงเงินงบประมาณ12000000.00
วิธิจัดหาคัดเลือก
ชื่อหน่วยงานกองคลัง