รายละเอียดประกาศผู้ชนะ #120

รหัส120
เลขที่เอกสารอว0601.0102/งด.อ.88
คำอธิบายประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมฝาปิดท่อสิ่งปฏิกูลอาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
Files1682923745.00.pdf
วันที่ประกาศ08-02-2023
ชื่อโครงการจ้างซ่อมแซมฝาปิดท่อสิ่งปฏิกูลอาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
วงเงินงบประมาณ81700.00
วิธิจัดหาเฉพาะเจาะจง
ชื่อหน่วยงานกองคลัง