รายละเอียดประกาศผู้ชนะ #122

รหัส122
เลขที่เอกสารอว.0601.0102/งด.อ132
คำอธิบายจัดซื้ออินเตอร์คอมเสียงสองทาง จำนวน 2 ตัว
Files1683615745.p.pdf
วันที่ประกาศ26-05-2023
ชื่อโครงการจัดซื้ออินเตอร์คอมเสียงสองทาง จำนวน 2 ตัว
วงเงินงบประมาณ8560.00
วิธิจัดหาเฉพาะเจาะจง
ชื่อหน่วยงานกองคลัง