รายละเอียดประกาศผู้ชนะ #13

รหัส13
เลขที่เอกสารงด.๓๓๘/๖๐
คำอธิบายรายงานผลการพิจารณาฯ งานปรับปรุงห้องน้ำฯ (วข.)
Files1486709950.present renovate.pdf
วันที่ประกาศ09-01-2017
ชื่อโครงการงานปรับปรุงห้องน้ำด้านหลังอาคาร PRB,KTB,PBB (วข.) แขวงดอกไม้ เขตประเวศ จังหวัดกรุงเทพมหานคร
วงเงินงบประมาณ9164000.00
วิธิจัดหาคัดเลือก
ชื่อหน่วยงานกองคลัง