รายละเอียดประกาศผู้ชนะ #17

รหัส17
เลขที่เอกสารงด.ร.๗๕/๖๐
คำอธิบายรายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง
Files1501660998.Resault tranformer 1-2 unit.pdf
วันที่ประกาศ24-07-2017
ชื่อโครงการงานรื้อถอน และติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า เครื่องที่ ๑ และเครื่องที่ ๒ อาคารสำนักพิมพ์
วงเงินงบประมาณ5000000.00
วิธิจัดหา
ชื่อหน่วยงานกองคลัง