รายละเอียดประกาศผู้ชนะ #18

รหัส18
เลขที่เอกสารงด.ร.๘๐/๖๐
คำอธิบายรายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง
Files1502094156.resault tranformer library center.pdf
วันที่ประกาศ03-08-2017
ชื่อโครงการงานรื้อถอนและติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด ๑๐๐๐ เควีเอ อาคารสำนักหอสมุดกลาง โดยวิธีกรณีพิเศษ
วงเงินงบประมาณ2000000.00
วิธิจัดหา
ชื่อหน่วยงานกองคลัง