รายละเอียดประกาศผู้ชนะ #20

รหัส20
เลขที่เอกสารงด.อ 182/2563
คำอธิบายจ้างซ่อมแซมกระจกด้านหน้าอาคารสำนักงานอธิการบดี
Files1595324055.ประกาศผู้ชนะ.pdf
วันที่ประกาศ20-07-2020
ชื่อโครงการจ้างซ่อมแซมกระจกด้านหน้าอาคารสำนักงานอธิการบดี
วงเงินงบประมาณ651000.00
วิธิจัดหาe-Bidding
ชื่อหน่วยงานกองคลัง