รายละเอียดประกาศผู้ชนะ #24

รหัส24
เลขที่เอกสารงด.อ.11/2564
คำอธิบายจ้างงานปูพื้นห้องทำงาน งานการประชุมและพิธีการ จำนวน 1 งาน
Files1615781918.215,926.pdf
วันที่ประกาศ05-11-2020
ชื่อโครงการจ้างงานปูพื้นห้องทำงาน งานการประชุมและพิธีการ จำนวน 1 งาน
วงเงินงบประมาณ216900.00
วิธิจัดหาเฉพาะเจาะจง
ชื่อหน่วยงานกองคลัง