รายละเอียดประกาศผู้ชนะ #25

รหัส25
เลขที่เอกสารงด.อ.39/64
คำอธิบายซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ
Files1615782139.48,337.04.pdf
วันที่ประกาศ05-01-2021
ชื่อโครงการซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ
วงเงินงบประมาณ55500.00
วิธิจัดหาเฉพาะเจาะจง
ชื่อหน่วยงานกองคลัง